Transport śródlądowy

Od początku działalności firmy stawiamy na transporty multimodalne umożliwiające naszym zleceniodawcom produkowanie jeszcze większych wyrobów bez obawy o możliwości transportowe.
BEDMET jest liderem w organizacji transportu ładunków ponadgabarytowych , elementów ciężkich drogą śródlądową , zarówno na terytorium Polski jak i poza jej granicami.  Bliskie położenie siedziby firmy ( ok. 100 metrów ) od Portu Rzecznego w Opolu, pozwoliło na nawiązanie współpracy  z Przewoźnikami , którzy dysponują barkami typu RO-RO, pontony, dolno-pokładowe.

Transport śródlądowy umożliwia przewóz elementów o skrajnych wymiarach:

  • 60 metrów długości
  • 9 metrów szerokości
  • 7 metrów wysokości
  • oraz wadze do 1000 ton

Zapewniamy kompleksową organizację transportu śródlądowego:

  • przeładunki w Porcie Rzecznym w Opolu za pomocą suwnicy bramowej o udźwigu do 500 ton
  • frachtowanie barek na rzekach całej Europy
  • załadunki i rozładunki we wszystkich portach rzecznych oraz morskich
  • przygotowanie sztauplanu (rozmieszczenia ładunków na jednostce pływającej)
  • prace sztauerskie