Fundusze Europejskie

BEDMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ”

OŚ PRIORYTETOWA 3. Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

WARTOŚĆ PROJEKTU: 206.660,16 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 206.660,16 zł