Rozwój firmy BEDMET

EDMET LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój firmy BEDMET Sp. z o. o. S. K. z siedzibą w Opolu dzięki promocji świadczonych usług oraz wsparciu wprowadzania usług na nowe rynki.”

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. do 30.09.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 395 388,33 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 217 779,89 PLN


Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy BEDMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu w oparciu o rozwój współpracy gospodarczej i promocji na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu oraz na wprowadzeniu produktów i usług firmy na nowe rynki zagraniczne: Czech, Słowacji, Niemiec i Litwy.
Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 15 kontraktów handlowych w tym 10 zagranicznych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.