Relokacje

Firma BEDMET oferuje swoim klientom relokację zarówno pojedynczych maszyn jak i linii produkcyjnych oraz całych zakładów.

Nasza oferta w zakresie usług relokacji obejmuje:

  • demontaż mechaniczny, pneumatyczny, elektryczny, oraz hydrauliczny maszyn
  • transport wewnętrzny na rolkach bądź specjalnych zestawach poduszkowych
  • załadunek przy pomocy żurawi hydraulicznych, lub siłowników hydraulicznych(suwnica bramowa),
  • transport drogą kołową
    rozładunek
  • posadowienie maszyny
  • ponowny montaż wszystkich podzespołów i uruchomienie maszyny

Dysponujemy siłownikami hydraulicznymi o udźwigu do 1068 ton, a także wysokości podnoszenia ponad 12 metrów.

W 2011 roku zrealizowaliśmy kompleksową relokację ponad 30 maszyn, min takich jak prasy czy wtryskarki. W kolejnych latach planujemy intensywny rozwój tego typu działań.